nagasaka album
vol.7
 2001年 7月
 !!⇒ 長坂たかしの今! vol.6 2001年 4月
vol.12 2003年 3月 vol.5 2001年 1月
vol.11 2002年10月 vol.4 2000年11月
vol.10 2002年 7月 vol.3 2000年 7月
vol.9 2002年 3月 vol.2 2000年 4月
vol.8 2001年11月 vol.1 1999年11月
...